En gåva som gör skillnad

Med din hjälp kan vi komma närmare friska magar.
Stöd Mag- och tarmfonden.

Välkommen till Mag-Tarmfonden


Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar.

Mag-tarmsjukdomar är mycket vanliga i vårt samhälle, men är i viss mån ett dolt som man ofta inte talar öppet om. Mag-Tarmfonden vill öka möjligheterna till att utveckla behandlingar inom detta sjukdomsområde. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag- Tarmfondens bedömningskommitté.

Mag-Tarmfonden är ett samarbete mellan SGF, Mag- och tarmförbundet och hälso- och sjukvårdsföretag.

Frågor? Kontakta Mag- och tarmförbundet

  • Tele: 08-642 42 00