Alla drabbas någon gång av förstoppning

stomachAlla har nog lidit av tillfällig förstoppning i något skede av livet. För de flesta är problemen övergående, men vad många inte vet är att man även kan leva med så kallad kronisk förstoppning. Poängteras börs att de laxermedel som säljs på apotek är till stor nytta när man är tillfälligt förstoppad, men man skall aldrig använda produkterna flitigt om inte läkaren ordinerat detta. Använder man laxermedel för ofta kan tarmen skadas och sluta fungera normalt.

Om en person är van vid att tömma sin tarm en gång varje dag kan det kännas obehagligt om ingen avföring alls kommer på flera dagar. Medicinskt räknar man dock med väldigt stora skillnader på individuell nivå. Enligt forskning är det ”normalt” att tömma tarmen från tre gånger dagligen till tre gånger i veckan. Med andra ord är den medicinska definitionen på förstoppning att man tömmer tarmen färre än tre gånger i veckan.

Förstoppning kan orsakas av flera olika faktorer. I de flesta fallen beror tillståndet på levnadsvanorna. I viss mån är förstoppning ett vällevnadsproblem eftersom vi rör på oss för lite och äter fiberfattig kost. Å andra sidan kan förstoppning även vara kroppens eget sätt att reagera på för stor anspänning och stress. Men förstoppning kan också ha organiska orsaker såsom att delar av tarmen inte fungerar ordentligt eller är ett symptom på andra sjukdomar.

Eftersom det finns så många orsaker till vad som orsakar förstoppning är det bäst att tänka över sina vanor. Till exempel kan en förändring av miljö eller kost orsaka problem. Vanligtvis är den här typen av övergående förstoppning något man inte behöver uppsöka läkaren för. Läkare bör uppsökas först när man haft förstoppning över 3-4 veckor eller om förstoppningen är återkommande. Väntar man för länge med att söka hjälp kan man drabbas av andra sjukdomar, bland annat hemorrojder.