Bemaningsföretag som aktivt jobbar hälsofrämjande

halsaAllt fler företag förstår den viktiga innebörden av att arbeta med preventiva hälsoinsatser för sin personal. Välmående personal gör arbetsplatsen både trevligare och mer produktiv. Dessutom kostar det om personalen skulle bli sjuk och tvingas till sjukskrivning. Sedan 1993 har bemanningsföretag fått lov att etablerat sig i Sverige och dessa företag har fått utstå en hel del kritik emellanåt. Idag förekommer mängder av väl inarbetade bemanningsföretag och bland dessa finns några som utmärker sig lite extra med att arbeta hälsofrämjande. Vi ska ta ett titt på ett av företagen, hur de arbetar rent konkret och vilka vinster som företag har fått eller hoppas på att få genom att arbeta förebyggande.

Växjöföretag levererar frisk personal

Inpeople Sverige AB är ett bemanningsföretag med fäste i Växjö, Småland. De arbetar med personallösningar som ska passa både arbetsgivaren och arbetstagaren. Som verksam inom bemanningsbranschen är man ett mellanled, som rekryterar och ibland även anställer personal åt olika företag. Inpeople har fått förtroendet att rekrytera personal till Svenska Staten och de är noga med att placera rätt arbetstagare på rätt position. Bemanningsföretaget arbetar aktivt med coachning och med att skapa lagkänsla ute på företag. De satsar på att se varje individs förutsättningar, för att de vet att människorna i en organisation är det viktigaste redskapet.

Företaget och individen

För att ett företag ska vara hälsosamt krävs det att friska och välmående individer utför arbetet. Genom att bemanningsföretagen är noggranna i sin urvalsprocess vid rekrytering och har kännedom om hur man ser varje individ kan de på ett konkret sätt erbjuda hälsofrämjande insatser till sin personal. Att därtill erbjuda friskvårdstjänster som gym eller massage bidrar ytterligare till god hälsa. Ett samspelt och välmående arbetslag är grunden för god produktivitet. Att slippa sjukskrivningar tjänar både den sjukskrivna och arbetsgivaren på. Det är både enklare och mindre kostsamt att förebygga sjukdom, än att ta tag i problemet när det uppstår.