Crohns sjukdom drabbar unga

crohnsdiseaseCrohns sjukdom kallas även för IBD och är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Den kan uppstå precis var som helst i tarmkanalen, men vanligtvis uppstår inflammationen i övre delen av tjocktarmen eller i nedre delen av tunntarmen. Enligt de senaste undersökningarna beräknas 35 000 svenskar lida av Crohns sjukdom. De flesta drabbas i åldern 15-30. Andelen kvinnor och män med Crohns sjukdom är ungefär lika.

Sjukdomen beror på en kombination av ärftliga faktorer och diverse miljöfaktorer. Forskarna vet dock inte ännu exakt vilka dessa är, men man antar att vissa personer har en medfödd risk att utveckla Crohns sjukdom. Likaså har man länge vetat om att infektioner, nedsatt immunförsvar och vissa antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel kan trigga igång sjukdomen. Vad man däremot är 100% säker på är att rökning ökar risken för Crohns sjukdom markant och att tillståndet förvärras när man röker.

I de flesta fall yttrat sig sjukdomen genom många toalettbesök och magsmärtor. Men med tanke på att Crohns sjukdom kan sitta i olika delar av mag- och tarmkanalen kan symptomen variera. Andra symptom man bör uppmärksamma är viktnedgång, trötthet, ändtarmsbesvär eller problem med hud, ögon och leder. Är inflammationen väldigt svår eller har pågått en längre tid kan man få blod i avföringen och feber.

De vanligaste sätten att fastställa Crohns sjukdom är genom röntgen, koloskopi, rektoskopi samt avförings- och blodprover. Vid undersökningen rektoskopi förs ett rör in i ändtarmen, varifrån läkaren kan titta på tarmen och ta vävnadsprover. Koloskopi innebär i sin tur att man för in en lång slang i tarmen genom man kan fotografera, ta vävnadsprover och undersöka hela tjocktarmen samt nedre delen av tunntarmen. Omfattande metoder används eftersom det i 10% av fallen är svårt att skilja på ulcerös kolit och Crohns sjukdom med tanke på att symptomen är likadana. Genom att ställa rätt diagnos kan även rätt vård påbörjas.