IBS blir allt vanligare i Sverige

Woman suffering from stomach pain

Allt fler människor får diagnosen överkänslig tarm (IBS), vilket är en funktionsstörning i mag- och tarmkanalen. I dag räknas IBS som en av de största folksjukdomarna i landet och de senaste rönen pekar på att omkring 15% av Sveriges vuxna befolkning lider av sjukdomen.

Det finns några typiska symptom hos personer med IBS som bör uppmärksammas. Vanligtvis har man gaser i magen, förändrad konsistensen på avföringen, oregelbundna avföringsvanor och smärta i buken som ökar efter att man ätit. Symptomen behöver man dock inte känna av hela tiden, utan de kan kännas av nu och då. Poängteras börs att gaser i magen, diarré och tillfällig förstoppning inte är IBS, utan man bör uppsöka läkare om symptomen fortsatt över tre månaders tid.

IBS är en funktionell störning i magen och tarmen. Störningen kan inte visas med hjälp av någon undersökning eller prover eftersom det är själva tarmfunktionen som är i obalans. Forskning visar att exempelvis ändtarmen, tjocktarmen, tunntarmen, magsäcken och matstrupen har ökad känslighet. De obehagliga symptomen uppstår alltså för att hela mag- och tarmkanalen är drabbad.

Man har inte ännu hittat någon specifik orsak till IBS. Antagligen är det olika faktorer som samverkar, både psykologiska och fysiologiska. Visserligen orsakas inte sjukdomen av psykologiska faktorer, men själva upplevelsen av symptomen påverkas mycket av det psykiska måendet.

Diagnosen för IBS är svår att ställa eftersom det inte finns några laboratorietester att förlita sig på. Läkaren gör istället en väldigt noggrann genomgång av symptomen och i viss mån utredning. Med utredning i viss mån menas att man kan undersöka om tillståndet beror på någon annan sjukdom. När man fått diagnosen är en viktig del av behandlingen heltäckande och professionell information. Det finns inget läkemedel som botar IBS, men om man har kraftiga symptom kan några av dessa lindras. Man måste lära sig att leva med sjukdomen och vissa förändringar i levnadsvanorna kan vara till stor hjälp. Speciellt kosten har en oerhörd betydelse, något man kan få hjälp med av en dietist.