Målet med verksamheten är att stöda modern svensk forskning kring allt som berör mag- och tarmsjukdomar. Under de senaste decennierna har mag- och tarmsjukdomar ökat lavinartat i Sverige, men trots detta är det ofta en dold sjukdom som folk inte vågar tala öppet om. Genom olika former av stöd vill vi öka möjligheterna för utveckling av behandlingar inom detta specifika sjukdomsområde, men även minska på den tabu som finns kring problematik med mage och tarm. Tillsammans med forskare för man en öppen dialog om framtiden, samtidigt som man eftersträvar att ge stipendier till de mest aktuella forskningarna.

Förutom att aktivt stödja forskning finns verksamheten till för de som lider av skador, sjukdomar och anda störningar i mag-tarmkanalen. Även närstående till de drabbade har möjlighet till stöd och rådgivning. Ledorden som den engagerade personalen arbetar efter är påverkan, gemenskap och kunskap. Kunskapsförmedling och information är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i strävan efter att förebygga sjukdomar från att uppstå. Gemenskap erbjuds däremot i form av att man sammankopplar människor med samma problematik för att dessa skall kunna stöda varandra i vardagen. I praktiken sker detta genom exempelvis träffar, e-post eller gruppverksamhet.

Utgångspunkten i allt arbete baseras på medlemmarnas egna erfarenheter av mag- och tarmsjukdomar. Det är patienterna själva som bäst vet hur det är att leva med en särskild sjukdom och vilken form av hjälp som verkligen behövs på gräsrotsnivå. Ytterligare en utgångspunkt är självfallet den omfattande kunskap som personalen besitter, samt tillgången till den senaste forskningen och olika innovativa idéer om hur samhällets stödsystem kan kompensera negativa effekter.

På vår webbplats har vi samlat information om vanliga sjukdomar och tips för hur man kan ta hand om sin mage på bästa sätt.