Anslagskommittén

Forskare inom mag-tarm- och leverområdet söker i öppen konkurrens medel ur Mag-tarmfonden och ansökningarna värderas av fondens oberoende anslagskommitté.

År 2021 bestod Mag-Tarmfondens anslagskommitté av:

Eva Jacobsson Ung, professor/verksamhetsutvecklare, Göteborgs universitet

Wilhelm Graf, professor i kirurgi, överläkare, Uppsala universitet

Annika Bergquist, överläkare, adjungerad professor, Karolinska Universitetssjukhuset

Magnus Simrén, professor, specialistläkare, Göteborgs universitet

Peter Thelin Schmidt, adjungerad professor, Karolinska Institutet