Ge en gåva

Insamlingsstiftelsen ”Mag-Tarmfonden” för Svensk Gastroenterologisk & Hepatologisk Forskning har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro), vilket innebär att stiftelsens verksamhet är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll.

Det går även att swisha till Mag-Tarmfonden via numret: 123 900 47 55

Här kan du läsa mer om Svensk insamlingskontroll och deras arbete.

Fondens ändamål är stöd till forskning och utveckling, FoU, för personer med mag- och tarmsjukdomar.

Det finns flera olika sätt att stödja vår fond – minnesgåva, hyllningsgåva, privat gåva, arv, donation, aktiegåva eller fondsparande.

Gör såhär för att sätta in pengar:

  • Sätt in din gåva på ovanstående bankgiro, plusgiro eller swish. Om du sätter in pengar via din internetbank väljer du att skriva ett meddelande istället för OCR-nummer. I meddelande-rutan uppger du den avlidnes namn samt vilken begravningsbyrå som håller i begravningen.
  • Skriv sedan ett mail till email hidden; JavaScript is required och tala om att du satt in pengar på bankgirot, plusgirot eller swish. I mailet uppger du ditt namnden avlidnes namn, vilken begravningsbyrå som håller i begravningen samt om du vill att det ska stå något särskilt på tackkortet.När vi fått in alla dessa uppgifter gör vi i ordning ett tackkort som vi sedan postar till begravningsbyrån (alternativt till den adress du önskar att det ska skickas till).