Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- tarmsjukdomar.

Mag-tarmsjukdomar är mycket vanliga i vårt samhälle, men är i viss mån ett dolt problem som man ofta inte talar öppet om. Mag-Tarmfonden vill öka möjligheterna till att utveckla behandlingar inom detta sjukdomsområde. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag- Tarmfondens bedömningskommitté.

Mag-Tarmfonden är ett samarbete mellan SGF, Mag- och tarmförbundet och hälso- och sjukvårdsföretag.