En av Sveriges vanligaste folksjukdomar

En av Sveriges vanligaste folksjukdomar

Mag- och tarmproblematik är väldigt vanligt i Sverige. Enligt Svensk Gastroenterologisk Förening är det hela 30% av den vuxna befolkningen som lider av problem inom detta sjukdomsområde. De anmärkningsvärt höga siffrorna anger således att mag- och tarmproblem klassas som en folksjukdom. Förbundet ser det som sin uppgift att organisera personer […]