Sök anslag

Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till gastroenterologisk forskning 2020.

Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska gastroenterologiska och hepatologiska forskningen.

Vem kan söka?

Stipendiet riktar sig till forskare med aktuella projekt inom klinisk gastroenterologi eller hepatologi. Individer i slutfas av avhandlingsarbete eller i postdoktoral fas upp till 10 år efter disputation (avräknat tid för föräldraledighet) kan söka stipendiet.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla:

  • Projektbeskrivning. Ska innefatta målsättning, metod, preliminära resultat, klinisk relevans och plan för genomförande samt kostnadskalkyl. Högst två A4-sidor.
  • Populärvetenskaplig sammanfattning. Högst en halv A4-sida.
  • CV. Högst en A4-sida.
  • Publikationslista.
  • Ansökan skickas in via följande länk: https://magotarm.websy.se/ansokan

 

Fonden tar emot ansökningar under perioden den 13:e december 2019 till den 16:e februari, 2020.

Utdelning

Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås, torsdagen den 14:e maj, 2020. Stipendiater ska vara beredda att presentera sin forskning i samband med utdelningen.

Vid frågor

Kontakta Ann-Sofie Backman, email hidden; JavaScript is required, vetenskaplig sekreterare, SGF.