Tarmcancer är den tredje vanligaste tumörsjukdomen

stages-of-cancerBland Sveriges befolkning är tjock- och ändtarmscancer den tredje vanligaste tumörsjukdomen efter bröst- och prostatacancer. Årligen insjuknar kring 5500 personer, varav medelåldern på de drabbade är 75 år. Dock drabbar även sjukdomen personer under 40 år, vilket ofta beror på ärftliga faktorer. Forskning visar även att de med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit har ökad risk att utveckla just änd- och tjocktarmscancer. Upptäcks cancern i god tid kan sjukdomen i regel botas med operation och över 50% av de som får diagnosen blir fullständigt botade.

Att få tjock- och ändtarmscancer innebär att en polyp av olika utseende och storlek uppstår i tarmen. Tar man inte bort denna polyp kan det med stor sannolikhet utvecklas till cancer. Vid 50-års ålder har över hälften av Sveriges befolkning någon form av polyper i tarmen. 30 % av dessa är sådana som kan bilda cancer. Om cancern börjar växa sprids den vidare genom tarmens väggar till närliggande lymfkörtlar, men även till andra organ såsom lungor eller levern.

Det som gör att sjukdomen ofta är svår att upptäcka är de diffusa symptomen. Vanligtvis är det fråga om slem från ändtarmen, blod i avföringen eller ändrade avföringsvanor. Dessa symptom passar även in på ofarliga hemorrojder, vilket bidrar till att de drabbade ibland söker hjälp alldeles för sent. Rekommendationerna säger att alla som upplever ändrade avföringsvanor eller slem och blod i avföringen skall undersökas av en läkare. Hos 25% av de med tjock- eller ändtarmscancer upptäcks tillstånden vid akutbesök för kraftiga blödningar, tarmvred eller när tarmen brustit.

Diagnosen bör ställas så tidigt som möjligt eftersom prognosen i sådana fall är väldigt god. Undersökningarna som gör är omfattande och består bland annat av koloskopi, tjocktarmsröntgen och rektoskopi. Behandlingen består i första hand av operation och enbart ett fåtal av de som opereras får en stomi. Om tumören är stor behandlas man sedan med en kombination av cytostatika och strålbehandling. Genom att ge lokal strålbehandling reduceras även risken för återfall.