Ulcerös kolit ger besvär i skov

HG871_colon-ulcerative-colitis_FSUlcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tarmen som angriper antingen tjocktarmen eller ändtarmen. I folkmun kan sjukdomen ibland kallas för ”sårig tjocktarmsinflammation”, ett begrepp som beskriver vad tillståndet innebär. Vanligtvis sitter inflammationen i nedre delen av tjocktarmen, men i vissa fall angrips hela tjocktarmen. Om enbart ändtarmen drabbas kallas sjukdomen istället proktit.

Eftersom ulcerös kolit är en kronisk sjukdom kan den återkomma i så kallade skov. Vissa patienter får endast ett par sämre skov under en livstid, medan andra kan ha regelbundna sjukdomsperioder. En tröst är ändå att de flesta med diagnosen kan leva ett aktivt liv efter att den mest akuta situationen är över. De senaste rönen pekar på att omkring 30 000 svenskar lider av ulcerös kolit eller proktit. Årligen insjuknar 1000 personer, varav de flesta är i åldern 15-35.

Sjukdomen beror främst på en kombination av ärftliga faktorer och yttre faktorer såsom miljö eller föda. Forskarna vet inte exakt ännu vilka dessa faktorer är, men man tror att vissa personer helt enkelt har en medfödd risk att utveckla ulcerös kolit. Därtill tror man att inflammationen kan utlösas av yttre omständigheter såsom intag av specifika antiinflammatoriska mediciner eller infektioner. I såna fall beror sjukdomsbeloppet på att kroppens immunförsvar aktiveras och angriper den egna tarmen. Vad man med säkerhet dock vet är att rökning kan ge ett skydd mot att insjukna. Därför är det vanligt att tillståndet bryter ut i samband med rökstopp. Varken läkare eller forskare uppmanar ändå till rökning.

Symptomen som ulcerös kolit leder till varierar beroende på hur pass svår attacken eller skovet är, samt på hur mycket av tarmen som blir inflammerad. Det allra vanigaste symptomet är oavsett inflammationsgrad diarré som innehåller varierande grad av slem och blod. Ju störrre inflammation, desto lösare är avföringen. Om enbart ändtarmen är drabbad kan avföringen vara svagt blodblandad men annars se normal ut. För det mesta kommer ulcerös kolit smygande i form av mildare tarmbesvär före den bryter ut ordentligt och blir akut. När sjukdomsattackerna är som värst kan det även uppstå problem med leder, främst i ryggen och höften.