Bronsgivare 2020

Dessa företag bidrog med 25 000 kr under 2020:

Abbvie

Norgine

Mylan

Biocodex

Olympus