BEVILJADE ANSLAG OCH ANSLAGSSUMMOR

2023

Samuel Schäfer: 250 000

Magnus Holmer: 250 000

Johann P.Hreinsson: 100 000

Ghada Nouairia: 100 000

Jonas Varkey: 250 000

Nikolaos Papachrysos: 100 000

Hanna de la Croix: 200 000

2022

Dag Holmberg: 200 000

Helene Johansson: 150 000

Ying Shang: 150 000

Francisco Silva: 100 000

Juan Vaz: 100 000

Axel Wester: 100 000

2021

Jonas Halfvarsson: 1000 000

Patrik Nasr: 400 000

Antonio Molinaro: 200 000

Jessica Sjölund: 100 000

Catarina Lindqvist: 100 000

2020

Caroline Nordenwall: 500 000

Axel Josefsson: 200 000

Miroslav Vujasinovic: 200 000

Anna Löf Granström: 200 000

David Bergman: 75 000

Timo Käppi: 75 000

 2019

Perjohan Lindfors: 100 000

Deborah Saraste: 100 000

Julia König: 100 000

Catarina Lindqvist: 100 000

Gabriella Bröms: 100 000

Charlotte Hedin: 500 000

 2018

John-Peter Ganda Mall: 50 000

Per Hedenström: 300 000

Petter Malmborg: 100 000

Johan Granlund: 150 000

2017

Fredrik Brännström: 80 000

Jonas Wixner: 80 000

Sean Bennet: 80 000

Åsa Olsson: 80 000

Anna Forsberg: 80 000

Andreas Münch: 200 000

2016

Erik von Seth: 100 000

Hannes Hagström: 200 000

Ola Olen: 200 000

Johanna Sundin: 100 000

Fredrik Swahn: 100 000

Börje Jonefjäll: 100 000

Eivind Ness-Jenssen: 50 000

Caroline Nordenvall: 50 000

2015

Mats Lowen: 200 000

Johan Waern: 200 000

Charlotte Hedin: 200 000

Agneta Uusjärvi: 100 000

Lina Lindström: 100 000

Maria Elmberg: 100 000

2014

Sofie Haglund: 20 0000

Perjohan Lindfors: 50 000

Susanna Jäghult: 50 000

Martin Salö: 50 000

Daniel Bergemalm: 200 000

Sara Regnér: 200 000

Fransesca Bresso: 250 000

2013

Niklas Björkström: 200 000

Mattias Ekstedt: 200 000

Anna Forsberg: 25 000

Sofie Haglund: 25 000

2012

Karouk Said: 200 000

Pontus Karling: 200 000

Andreas Munch: 50 000

Lina Vigren: 25 000

Aldona Dlugosz: 25 000

2011

Charlotte Höög: 50 000

Mats Hall: 25 000

Erik von Seth: 25 000

Hans Strid: 200 000

Rupesh Rajani: 300 000

2010

Olof Grip: 150 000

Björn LindKvist: 150 000

Susanna Walter: 75 000

Staffan Wahlin: 50 000

Soo Aleman: 50 000

Omid Sadr Azodi: 50 000

Michiel van Niewenjoven: 75 000

2009

Jonas Halfvarson: 200 000

Mårten Werner: 50 000

Iris Posserud: 50 000