Ordförande har ordet

Att vara ordförande i Mag-Tarmfonden är en viktig och rolig uppgift. Vi stödjer och vill stimulera svensk gastroenterologisk och hepatologisk forskning där målet är att kunskap som kommer patienterna till nytta fortsätter att produceras i Sverige.

En viktig framgångsfaktor är som i de flesta sammanhang att ekonomiska resurser för detta kan skapas. Engagerade personer ska via oss kunna söka medel som förmår dem att komma fram till disputation och senare bli självständiga forskare inom gastroenterologi och hepatologi. Detta är en kritisk period i forskarlivet som kan stjälpa den bästa av idéer om man inte har råd att förverkliga den.

Insamlingsstiftelsen bildades 2009 och har redan från starten varit ett samarbete mellan patienterna, som representeras av Mag- och Tarmförbundet, samt sjukvården och forskningen, som representeras av Svensk Gastroenterologisk Förening. Vi ser det som en viktig nyckel till framgång att vi båda tillsammans hjälps åt för att göra kloka val av projekt att stödja.

Vårt arbete görs möjligt genom gåvor från privatpersoner som nu kan ske med hjälp av vårt 90-konto. Ingen summa är i dessa sammanhang för liten. Dessutom har vi ett obundet ekonomiskt stöd från en rad företag som är intresserade av att en ökad kunskap om mag-tarmkanalens hälsa och ohälsa sker med svensk forskningsmiljö som utgångspunkt. På detta vis kan vi nu årligen dela ut forskningsstipendier av betydande storlek.

För allas vår mag-tarm och leverhälsa, gör som vi och stöd forskningen!

Bodil Ohlsson, professor och överläkare, ordförande för Mag-Tarmfonden