Anslagskommittén

Forskare inom mag-tarm- och leverområdet söker i öppen konkurrens medel ur Mag-tarmfonden och ansökningarna värderas av fondens oberoende anslagskommitté.

År 2023 består Mag-Tarmfondens anslagskommitté av:

  • Jenny Drott, leg. sjuksköterska, med.dr., adjungerad universitetslektor, Linköpings Universitet
  • Peter Thelin Schmidt, överläkare och forskningsledare, Medicinkliniken, Ersta sjukhus och adjungerad professor, Karolinska Institutet
  • Wilhelm Graf, professor i kirurgi, överläkare, Uppsala universitet
  • Annika Bergquist, överläkare, adjungerad professor, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Magnus Simrén, professor, specialistläkare, Göteborgs universitet