Bedömningskriterier anslag Mag-Tarmfonden

Bedömningen sker enligt nedanstående kategorier:

A. Vetenskaplig frågeställning 1-7
B. Design, metodologi, arbetsplan och genomförbarhet 1-7 C. Kompetens 1-7
D. Vetenskaplig aktivitet 1-7
E. Patient eller hälsonytta 1-7

A, B och E är direkt projektrelaterade, B och C är relaterade till individen. Poängen läggs samman som A + Bx2 + C + D + E.

Att Fonden viktar kategori B tyngre beror på Fondens avsikt att stödja forskare tidigt i karriären, i vissa fall även innan disputation. Genom att förskjuta vikt mot projektets kvalitet reduceras samtidigt betydelsen av forskarens egen meritlista.