Mag-Tarmfondens bedömningsprocess

mag-tarmfondens

Mag-Tarmfondens styrelse tillsätter varje år en extern bedömningskommitté med uppgift att granska och bedöma de forskningsprojekt som inkommer till fonden.

Kommittén består av välrenommerad och erfaren vårdprofession med omfattande forskningserfarenhet. Kommitténs ledamöter väljs för en period om 2 eller 3 år. Kommitténs aktuella sammansättning hittar ni här.

Mag- och tarmförbundet, som tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening äger fonden till hälften, har inga representanter i bedömningskommittén. Orsaken är att Mag- och tarmförbundet är en lekmannaorganisation för patienter där forsknings- och vårdutbildning inte är ett krav.

Kommittén arbetar oberoende av styrelsen, rankar de inkomna projektbeskrivningarna och lämnar sedan ett förslag till fondstyrelsen.

Kriterier för kommitténs bedömning hittar ni här.

Styrelsen beslutar därefter om antalet projekt som skall beviljas anslag, den totala anslagssumman samt fördelningen av summan på projekten.

Forskningsanslag ur Mag-Tarmfonden kan fritt användas inom ramen för projektbeskrivningen så länge de för projektet framåt. Det betyder att anslagen kan gå till löner, projektadministration, behövlig materiel, lokalhyra och andra kostnader. Friheten i användandet av utdelade medel är anpassade till den praktiska situation som forskning vanligtvis bedrivs i.